24ZOBRAZENÍ

Hovoříme-li o tom, co mají společného úspěšní lidé a jaké rysy je předurčují pro úspěch, většinou si představíme dobrou vizi, ostré lokty a tvrdou práci. Ve skutečnosti je však potřeba mnohem víc. Každý drobný a nenápadný detail může výrazně ovlivnit konečný výsledek, a proto ho nelze ignorovat. Co všechno vám může pomoci být za všech okolností daleko před vašimi konkurenty?

  1. Intuice

Samotná fakta dost často nestačí, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Někdy musí pomoci šestý smysl, který nám napoví, jaké rozhodnutí je správné. S tím má však mnoho lidí, kteří neuznávají jiné než racionální metody, často problém. Úspěšní lidé však většinou věří svým pocitům a nepodceňují jejich roli při rozhodování, neboť intuice nabízí jiný pohled na to, které rozhodnutí je správné.

  1. Pozornost

Úspěšní lidé věnují pozornost detailům a nic neponechají náhodě. Věnují pozornost i věcem, kterých si ostatní ani nevšimnou. Pokud chcete být úspěšní, musíte být pozorní, musíte si všímat detailů, umět je vyhodnotit a být schopni vycítit příležitost, kterou jiní lidé ignorují.

  1. Zápal a zanícení

Úspěch je podmíněn obrovským zápalem a zanícením pro věc. Člověk musí chtít víc než ostatní. A musí to chtít tak, že v momentě, kdy se zdá být cesta k úspěchu uzavřená, hledá způsob, jak obejít zátarasy tak dlouho, až se mu to podaří. Někdy to zkrátka může trvat déle a způsob dosažení může být náročnější, ale pokud nechybí vášnivá touha dostat se do cíle, tak se to určitě podaří.

  1. Mentoring

Mnoho lidí nemá konkrétní představu, co vlastně slovo „mentoring“ znamená. Může se zdát, že je to jen takové mluvení o ničem. Mentoring je však pro úspěch velmi důležitý. Úspěch často závisí na tom, do jaké míry jste schopni využít svůj potenciál. Mentoring pomáhá odhalovat skryté rezervy, které má každý z nás. Proto je důležité spojit se s někým, komu důvěřujeme a s kým jsme schopni se identifikovat, kdo nám poskytne znalosti a zkušenosti a tím nás posune dál.

  1. Systém hodnot

Jaké hodnoty vyznáváte? Jste bezúhonným člověkem nebo se vám naopak nedá důvěřovat? To vše hraje v úspěchu roli. Nikdo se k úspěchu nedostane sám, je třeba vytvořit fungující systém dlouhodobých vazeb a vztahů. Pro ostatní je důležité, jaký jste člověk, a co od vás mohou očekávat. Chcete-li, aby s vámi ostatní pracovali rádi, musíte se chovat tak, aby si vás mohli vážit. K úspěchu neexistuje žádná zkratka a správné hodnoty vás k němu neomylně nasměrují.

  1. Vztahy

Budování a udržování vztahů, na kterých můžete stavět, je pro váš úspěch často zásadní. Je důležité být ve správnou chvíli na správném místě a spojit se s těmi správnými lidmi. Chcete-li být opravdu úspěšní, musíte proto podporovat a rozvíjet své komunikační dovednost a schopnosti, protože bez nich nezmůžete nic.

  1. Zvídavost

Váš úspěch je často určen tím, zda umíte klást ty správné otázky. Musíte chtít vědět víc. Musíte chtít přijít věcem na kloub, chtít vědět, jak věci fungují a jak pro vás mohou být užitečné. Úspěšní lidé jdou vždy do hloubky a s nadšením a elánem prozkoumávají věci a jevy, dokud nenajdou možnost, jak by jim mohly napomoci k jejich úspěchu.

  1. Trpělivost

„Trpělivost přináší růže“, říká známé přísloví. Jinými slovy: úspěch vyžaduje trpělivost a je odměnou za vaši tvrdou práci. Uspokojení z výsledků a finanční satisfakce se často dostavuje s velkým zpožděním poté, co jste se dlouho plahočili na únavné cestě budování svých budoucích příjmů.

  1. Inovace

K úspěchu člověk potřebuje nové myšlenky a kreativitu. Schopnost přinášet nové myšlenky je zásadní ingrediencí, která dává vzniknout něčemu novému, velkému a trvalému. Inovace je nejdůležitější konkurenční výhodou a rozdílem mezi leadry a následovníky. Váš úspěch závisí na tom, kolik nových a neotřelých myšlenek můžete přinést. Zkuste se zabývat svojí kreativitou a zjistit, do jaké míry vám může být prospěšná.

  1. Náročnost

Úspěch přináší touha po dokonalém výsledku. Snaha dosáhnout maximálního možného s využitím toho nejlepšího, co je k dostání. K tomu je nezbytná schopnost věnovat pozornost detailům. V historii bychom našli mnoho skvělých osobností, kteří věnovali spoustu let zdokonalování a rozvoji svého oboru. Dokonalost je produktem změny myšlení, kdy věnujeme pozornost každé jednotlivé povinnosti a plníme ji tak, jako kdyby náš úspěch závisel právě na ní. Věnujeme-li pozornost detailům a do každé maličkosti vložíme vždy něco navíc, pomůže nám to opět získat konkurenční výhodu před ostatními. Pro naše obchodní partnery je vždy důležité vědět, že do všeho dáváme víc než ostatní.