43ZOBRAZENÍ

Nároky, které na nás kladou naše zaměstnání, neustále rostou. Pokud nechceme neustále posunovat hranice pracovní doby na úkor svého osobního života, musíme se naučit lépe využívat zákonem stanovenou dobu a být efektivnější. Existuje řada základních manažerských a obchodních dovedností, které nám v tom mohou hodně pomoci…

Správný management hraje zásadní roli pro úspěch v práci i podnikání. Proto je kvalita a odborná úroveň vedoucích pracovníků, kteří provádějí důležitá rozhodnutí, zavádějí opatření a přebírají kontrolu nad všemi vstupy i výstupy, pro chod podniku klíčová. Dovednosti, které manažeři potřebují ke své práci, nejsou prospěšné jenom pro ně, ale hodí se i všem ostatním lidem, kteří mají zodpovědnou a náročnou práci a záleží jim na jejich výsledcích.

  1. Naučte se určovat priority

Rozdělování pořadí úkolů podle priot je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit svoji produktivitu. Jestliže řešíte, co byste měli udělat jako první, zaměřte se především na to, co je nejdůležitější. Vždy je důležité umět posoudit, které úkoly mají z hlediska fungování podniku největší význam a podle toho jim přiřadit pořadí splnění. Umění určovat správně priority věcí je pro efektivitu práce klíčové; pokud se to naučíte, vždy dokončíte správný úkol ve správnou dobu.

  1. Zorganizujte si svůj čas

Pokud chcete víc stihnout, musíte dřív vstát, to je základním pravidlem úspěšných lidí. A druhé klíčové pravidlo zní: „Splňte úkol teď, ne později.“ Odkládáním věcí ztrácíte čas a energii, neboť vědomí, že máte před sebou úkol, do kterého se vám nechce, vás zbytečně vysiluje. Naučte se plánovat si svůj čas, tak zvládnete více práce a budete efektivnější. Nemáte-li plán, často vás splnění několika prvních úkolů ukonejší, takže uvěříte, že už jste toho udělali hodně a můžete si dát chvíli pauzu. Nevěřili byste, kolik času tímto způsobem denně ztrácíte. Jsou to celé hodiny! Detailní plán úkolů vám pomůže sledovat svoji činnost v průběhu dne a tím i pokrok, kterého jste během pracovní doby dosáhli. S přestávkami to nepřehánějte – přestávka slouží k odpočinku a k osvěžení mysli, její protahování vás zbytečně vzdálí od pracovních úkolů a návrat k práci pak pro vás bude obtíženější.

  1. Naučte se rozlišovat, kdy říci „ano“ a kdy „ne“

Zdá se to snadné, ale v praxi to pro každého snadné není. Mnoho lidí neříká to, co si opravdu myslí, a má k tomu řadu důvodů. Většinou nevěří svému názoru nebo se obávají, že když přiznají, že si myslí něco jiného než ostatní, že jim to ublíží v kariéře.

Nesmíte se bát stát si za svými názory. Pokud se budete bát myslet jinak než druzí, budete vždy ve vleku ostatních. Nebojte se říci „ne“, když něco nechcete nebo nemůžete udělat, na tom není nic spatného. Nezapomeňte, že své hranice si určujete vždy sami.

  1. Myslete vždy na výsledek, kterého chcete dosáhnout

Dobří obchodníci mají vždy jasnou představu o cíli, kam se chtějí dostat za den, za týden, měsíc nebo dokonce za rok. To jim pomáhá soustředit se a hledat cesty k dosažení tohoto cíle. Jestliže si stanovíte, co musíte udělat, a přesvědčíte sami sebe, že to musíte udělat, nemůžete skončit v polovině, protože máte pocit, že už jste toho udělali dost. Pracujete tak dlouho, dokud nedosáhnete toho, co jste si předsevzali. Také to znamená věřit, že jste schopni dosáhnout toho, co jste si naplánovali. Proto chcete-li být úspěšní, zvykněte si plánovat množství práce, kterou chcete za daný časový úsek splnit. Pokud to neuděláte, uděláte vždy jen polovinu nebo dokonce ještě méně toho, co byste udělat mohli.

  1. Věnujte čas vzdělávání a hledání nových metod a cest

Informace najdete všude kolem. Nejenom ty, které se můžete naučit ve škole, ale i takové, které získáváte svou vlastní zkušeností. Produktivní lidé se vzděláním nikdy nekončí. Vyhledávají takové koníčky, které každý den podporují jejich růst. Hledají, vzdělávají se, experimentují. Jsou otevření novým věcem, které by jim mohly pomoci dostat se dál po stránce odborné, psychické, fyzické i emocionální.

  1. Používejte správné pracovní nástroje

Pracovní vybavení může zvýšit úroveň vaší produktivity a maximalizovat efektivitu vaší práce. Mobilní telefony ačkoli nejsou objektivně vzato nezbytné pro většinu činností, jsou neocenitelným pomocníkem pro operativní řešení problémů a jednání s týmem například při práci na teamových projektech. S rozvojem technologií vznikají nové a nové aplikace, které jsou velmi praktické a užitečné, protože pomáhají sledovat, řídit a organizovat každodenní agendu a tak zvýšit celkovou produktivitu.

  1. Žijte dneškem

Produktivní lidé si dokáží rozdělit den tak, aby se jim do něj vešly jak záležitosti pracovní, tak jejich soukromý život a hobby. Efektivita nespočívá v tom, že budete pracovat stále, že práci odevzdáte všechen svůj čas i svoji energii. To nikdy nefunguje dlouho, protože zásoby naší energie nejsou nevyčerpatelné. Snažte se plánovat si život tak, abyste vedle práce stihli i žít. Nemyslete jen na to, co bude někdy v budoucnosti, žijte teď. Harmonii mezi povinnostmi, odpočinkem a zábavou je nutné udržovat, protože jen tak se udržíte výkonní, motivovaní a v dobré kondici.

  1. Nebojte se nečekaných událostí

Neočekávané záležitosti se mohou stát kdekoli, kdykoli a komukoli. Lidi z byznysu nečekané záležitosti nezaskočí. Jsou zvyklí rychle reagovat, rychle se vyrovnat s novými a nezvyklými situacemi. Díky častému řešení nových věcí se stávají odolnějšími a silnějšími a snáze se vyrovnávají s nepříjemnostmi.

  1. Buďte systematičtí

Krása přichází zevnitř a stejně tak je to se systémem a pořádkem. Systém a pořádek musíte mít v sobě, jinak se vám nikdy nepodaří ho dlouhodobě udržet. Systematičtí lidé vědí, jak udržet vše na svém místě. Milují seznamy a s láskou si plánují a organizují své věci. Mají vždy plné ruce práce, aby vše roztřídili do správných kategorií tak, aby vše bylo vždy na svém místě.

Pořádek a systém vám pomáhá šetřit čas. Divili byste se, kolik času denně věnujete hledání věcí, nemluvě o tom, kolik vám to bere sil. Vytvořte si systém ukládání věcí v počítači, na pracovním stole i v zásuvkách a naučte se udržovat si ve věcech pořádek.