42ZOBRAZENÍ

Na první pohled se zdá, že být podnikatelem je pro člověka výhodnějším, než být zaměstnancem. Nejsme vydáni na milost a nemilost svému šéfovi, máme větší svobodu a můžeme výrazně ovlivnit svůj příjem. Je ale podnikání skutečně vhodné pro každého? Pojďme se podívat, co odlišuje podnikatele od pouhého zaměstnance:

1. Zodpovědnost
Jako zaměstnanci máme život mnohem jednodušší, alespoň co se zodpovědnosti týče. Většinou pracujeme 8 hodin denně, a pokud se firmě nedaří, tak nás to až tak netrápí, hlavní je, že nám přijde výplata na účet včas. O nic víc se starat nemusíme. Pokud se nám však nedaří v podnikání, nemusí nám na účet přijít vůbec nic, v nejhorším případě tak možná exekuce.
Je třeba si uvědomit, že jako podnikatelé zodpovídáme za osud celé firmy. A pokud máme zaměstnance, každým manažerským rozhodnutím ovlivňujeme osud nejen svůj, ale také lidí, kteří pro nás pracují, i jejich rodin. Jsme schopni takový tlak unést?

2. Vždy najde řešení
Jako zaměstnancům se nám občas nemusí chtít přemýšlet a jedeme si ve svých zajetých kolejích. Nikdo po nás nevyžaduje inovativní myšlenky či zefektivnění firemních procesů – pokud tedy zrovna tohle není náplní naší práce. Spousta lidí se spokojí se závěrem „jinak to dělat nejde“ a tím to pro ně končí. Nechtějí se zamýšlet dál. Podnikatel si takový luxus dovolit nemůže. Musí přemýšlet jinak. Inovativně. Větu „to nejde“ změnil na větu „vždycky všechno jde“. Dokážete to i vy?

3. Motivace a disciplína
Jako podnikatelé si určujeme sami, co, kdy a jak budeme dělat. Nestojí nad námi žádný šéf, který by hlídal dodržování pracovní doby nebo plnění pracovních úkolů. Sami rozhodujeme i o tom, jak naložit s vydělanými penězi a k čemu je použít. Nejsou to vždy snadná rozhodnutí, i když tak mohou vypadat. Rozhodnout se správně vyžaduje velkou sebedisciplinu a velkou motivaci něco úspěšného a velkého vybudovat. Někteří začínající podnikatelé doplatí na svůj první úspěch. Podaří se jim vydělat slušné peníze a v tom okamžiku zapomínají, že je dál třeba tvrdě pracovat. Že jejich osobní přání nejsou rozhodující a že přednost mají potřeby podniku. Jste dostatečně disciplinovaní a dokážete sami sebe namotivovat?

4. Umí znovu vstát
Že je to v podnikání jako na houpačce, o tom není žádných pochyb. Doba se mění, trendy se mění, mění se potřeby zákazníků. Produkty, které od nás zákazníci nakupují dnes, už zítra nikoho zajímat nemusí. Kde ještě včera nebyla žádná konkurence, dnes existují desítky firem. Jste připraveni na prohry a neúspěchy? Jste připraveni na to, že si občas sáhnete na dno? Dokážete znovu vstát a jít dál?

5. Používá selský rozum
Setkali jste se například na vysoké škole s profesorem, který měl tři tituly před jménem, dva za jménem, ale přesto jste si při přednáškách říkali, že je v praktickém životě asi nepoužitelný? Tak přesně tak by podnikatel neměl vypadat. Podnikatel musí být člověk především praktický. V podnikání nejde o to, kolik titulů člověk má, ale jak je schopen používat zdravý úsudek a „selský rozum“. Není nutné vědět, co je to integrál, ale musí být jasné, že „1+1=2“.

6. Žije svou prací
Někteří lidé se do podnikání vrhají pouze za vidinou peněz. Rádi by zněkolikanásobili svůj měsíční příjem, ale zároveň stále chtějí pracovat jen 8 hodin denně. Jste-li i vy ten typ, je lepší to rovnou vzdát.
Podnikatel nikdy nekončí. Svou prací žije a myslí na ni ve dne v noci. Pokud tomu tak není, těžko může dosáhnout velkých úspěchů. Ano, znám podnikatele, kteří pracují jen několik hodin denně. Ti si ale už díky svému úsilí vybudovali fungující impérium, kde už tolik být nemusí. Dostat se však na takovou pozici trvá spoustu let a bez zmíněných vlastností se nám to asi těžko podaří.

A jaký je tedy závěr?
Není rozhodující, zda nás podnikání láká, protože to vypadá jako mnohem svobodnější povolání. Je třeba vyhodnotit, zda na to skutečně máme morálně volní vlastnosti. Pokud o podnikání uvažujete, zkuste se zamyslet, jaké jsou vaše osobní dispozice, jaké máte přednosti a jaké jsou vaše slabé stránky. Jste schopni je sami ovlivnit? Do jaké míry? Můžete také využít služby personálních koučů, kteří vám mohou ve vašem osobním rozvoji pomoci.