45ZOBRAZENÍ

Muži milují šťastné ženy. A nejenom muži – i děti a zvířata. A dokonce i některé ženy. Šťastné ženy milují zkrátka všichni. Ptáte se proč? Protože šťastné ženy neprudí. Žijí ze svého štěstí, vznášejí se na obláčku euforie a šíří kolem sebe atmosféru pohody a nikdy nekončící dobré nálady.

Šťastné ženy totiž nemají problémy. Respektive, samozřejmě, že mají, ale ony se z nich nehroutí. Dokáží své problémy zvládnout, aniž by s nimi obtěžovaly ostatní. Dokážou své problémy vyřešit, aniž by jim zkazily jejich štěstí. Vnímají totiž problémy jen jako úkol k řešení. A ve skutečnosti problém ani nic jiného není. Jaký je rozdíl mezi rovnicí o dvou neznámých a problémem, jak z 15 tisíc měsíčně zaplatím činži, uživím sebe, 2 děti, 3 kočky, psa, a ještě mi zbyde na nějaký ten hadřík? Ve skutečnosti žádný. V obou případech musím vybrat nejlepší variantu. Pomůže, mi když se z toho zhroutím? Nepomůže. Až se totiž proberu z kómatu, zjistím, že problém je stále tu a nepohnul se ani o píď. Dřív nebo později musím přijít na to, že čím dřív najdu řešení, tím dřív se zbavím problému, ať je jakýkoli. A to je svatá pravda.  Jestli bych to neměla nazvat „Hančina věta“ podle vzoru slavných matematiků…

Šťastné ženy chápou, že problémy si děláme sami a existují jen v naší hlavě. Život jen vytváří situace, které nás nutí rozhodnout se a vybrat nejvhodnější řešení. Problémem se stávají až v okamžiku, kdy jim přidělíme emocionální náboj. To naše emoce nám komplikují život, tedy způsob, jakým vnímáme realitu. Je to naše zlost, vztek, lítost, smutek, závist, žárlivost, strach, hněv, kterými reagujeme na často normální a běžné situace, do kterých se dostáváme. Šťastné ženy jsou takové, které nepřipustí, aby negativní emoce vstupovaly do jejich rozhodování.

Šťastné ženy jsou krásné. Jsou krásné, protože odhodily břímě běžných starostí a mají své problémy pod kontrolou. Nebojí se rozhodovat se mezi dvěma nebo více možnostmi, protože vědí, že s každým rozhodnutím se posunou na další křižovatku a to vždy znamená pohyb vpřed. A šťastné ženy nechtějí stát na místě. Život je přece tak krásný a všude je tolik barev, vůní, chutí. A v tom je zdroj jejich krásy. Ony jsou otevřené všem pozitivním vjemům a všechno, co do sebe vstřebají, to z nich zase vyzařuje ven.

Ano, muži milují šťastné ženy. Protože šťastná žena má čas na to být opravdu ženou. Teprve když se přestaneme trápit pozemskými starostmi a začneme vnímat svět kolem sebe, teprve až když se přestaneme hroutit pod náporem úkolů a povinností, které nás táhnou k zemi, teprve potom se v nás probudí skutečná žena. Ne matka od rodiny, ani hospodyně. Ne vzorná zaměstnankyně ani obětavá pracovnice. Žena, která inspiruje. Žena, která nevyčerpává, ale dodává sílu a energii. To je to, čím bychom měly být, to je naše hlavní role a všechny ostatní jsou až ty vedlejší.

Být ženou je krásné privilegium. Být šťastnou ženou je naše životní poslání. Protože jako šťastné ženy jsme udělaly maximum pro sebe i pro ostatní. Lidé nevnímají reálné věci tak, jako atmosféru, která je provází. A atmosféra, kterou kolem sebe šíří šťastné ženy, je osvěžující a inspirující, ale také blahodárná a léčivá.

A proto v zájmu svého ženství se nenechte svými každodenními problémy zadupat do země. Život je krátký a my nemáme tolik času, abychom si ho mohly dovolit promarnit zbytečným hněvem, strachem, zlostí nebo vztekem. A už vůbec ne nějakou bezdůvodnou a frustrující otráveností a „blbou náladou“. Naše úloha je jiná: musíme v sobě objevit ženu – bohyni a musíme ji pěstovat a opatrovat jako křehkou květinku. Musíme jí dovolit růst a ovládnout naši osobnost. Protože jen tak budeme zdrojem radosti a štěstí pro sebe i pro ostatní.